Bölüm Başkan Yardımcıları

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Azem İbrahim SARIAY